PROJEKT "POZNAJ I PODAJ DALEJ"
Rok szkolny 2012/2013

objęty patronatem przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

 We wrześniu 2012 roku dwie klasy z naszej szkoły przystąpiły do udziału w projekcie „ Poznaj i podaj dalej”, realizowanym w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej i objętej patronatem przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Klasa 1a pod opieką p. Gizeli Sziroky stała się grupą Poszukiwaczy, zaś klasa 4b wraz z wychowawczynią Urszulą Hueniger otrzymała miano Tropicieli. Obu klasom przydzielono do wykonania ciekawe, ale jednocześnie dość trudne zadania. Odkrywcy wybrali się na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, gdzie połączyli naukę z zabawą w „ Pokoju Bajek”. Po wizycie w bibliotece pierwszoklasiści spotkali się z p. dr Małgorzatą Iżykowską, która przygotowała interesującą prezentację na temat rzadko używanych słów. Oprócz tego pierwszaki miały okazję spotkać się z dziennikarzem – p. Mariuszem Jarzombkiem, który opowiedział im o swojej pracy. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas tych spotkań oraz w czasie lekcji pierwszaki mogły przystąpić do utworzenia obrazkowego słownika zapomnianych słów. Poza tym dzieci brały udział w grach językowych, których uroczysty finał odbył się 30 listopada w czasie Święta Języka Polskiego.
   Grupa Tropicieli otrzymała dwa zadania. Pierwsze z nich polegało na tropieniu najczęściej popełnianych błędów językowych oraz wykonaniu planszy pt. „ Zawsze tylko tak”. Drugim zadaniem było opracowanie mapy gminy z zaznaczeniem różnorodnych nazw miejscowych, których większość trzeba było „ zdobyć”, przeprowadzając rozmowy z rodzicami, dziadkami, sąsiadami, bliższymi i dalszymi znajomymi. W opracowaniu tego tematu pomocny okazał się wykład p. dr Moniki Choroś pt. „ Historia miejscowości w nazwach zawarta”. Oprócz tego Tropiciele pojechali na wycieczkę do Rogowa, gdzie mieści się Oddział Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Po wycieczce, podczas spotkania z dziennikarzem, uczniowie napisali krótki artykuł, który został opublikowany w dodatku okolicznościowym grudniowego wydania gazety „ Gmina Tarnów Opolski”. Zawołaniem Tropicieli stało się hasło :„ My jesteśmy Tropiciele, bo tropimy byków wiele”. Czwartoklasiści wzięli udział w finale gier językowych oraz w tworzeniu olbrzymiej pajęczyny słów.
   Obie klasy oraz ich wychowawczynie z pewnością solidnie napracowały się podczas realizacji tego projektu. Jednak zadania, które zostały wykonane, dostarczyły niezapomnianych wrażeń oraz wielu nowych wiadomości. Wobec tego – warto było!!!

 

Urszula Hueniger

 

do góry