„Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”

Są takie dni, do których chętnie wracamy we wspomnieniach, wspaniałe chwile, które na długo pozostają w pamięci. Takim szczególnym dniem z wieloma chwilami wzruszeń był dla uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości 25 października 2008 roku. Wtedy to PSP w Tarnowie Opolskim obchodziła 40-lecie istnienia.
       Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Maria Konieczny, która powitała zgromadzonych w sali gimnastycznej gości: Wicestarostę Powiatu Opolskiego Krzysztofa Wysdaka, Wójta Gminy Tarnów Opolski Zygmunta Cichonia, Bernarda Friedlę - Sekretarza Urzędu Gminy Tarnów Opolski,
dr. Lucjana Lenorta - absolwenta tej szkoły, Gerarda Torza - gościa z Niemiec, Magdalenę Górniak - pracownika Muzeum Wsi Opolskiej,  Marię Sosnowski - wieloletnią mieszkankę Tarnowa Opolskiego, Andrzeja Urbanka - przedstawiciela Rady Rodziców oraz byłych dyrektorów szkoły, emerytowanych nauczycieli, zaproszonych absolwentów, przedstawicieli firm, z którymi szkoła współpracuje, uczniów, grono pedagogiczne i pracowników obsługi.
  Pani Dyrektor Maria Konieczny podziękowała w swoim przemówieniu wszystkim nauczycielom, którzy w pocie czoła i z wielkim zaangażowaniem, w tych jakże przewrotnych czasach, wydeptali ścieżkę naszego dziś wspólnego sukcesu. Szkoła przez 40 lat odnotowała wiele osiągnięć i sukcesów. Jest szkołą z tradycjami, ale też nowoczesną, rozwijającą się.
   Po oficjalnym otwarciu uroczystości nastąpiły wystąpienia znakomitych gości. Jako pierwszy przemawiał dr Lucjan Lenort, który przypomniał, że dzieje oświaty w Tarnowie Opolskim liczą sobie aż 400 lat. Następnie p. Krzysztof Wysdak zwrócił uwagę na słowa Juliusza Słowackiego: „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”, które stanowiły motto uroczystości. Wszystkie wypowiedzi miały refleksyjny charakter, skłaniały do zastanowienia nad mijającym czasem, nad tym - co w życiu najważniejsze. A najważniejsze jest z pewnością to, co po nas pozostaje, ślad istnienia w ludzkiej pamięci, w sercach dzieci, które choć szybko dorastają, pielęgnują szkolne wspomnienia, powracające zwłaszcza wtedy, gdy ma się więcej niż 40 lat. Dlatego też szczególne w tym dniu były podziękowania skierowane do budowniczych tarnowskiej podstawówki - Pani Anny Smolczyk oraz jej nieżyjacego męża Pana Józefa Smolczyka.
    Słowa wdzięczności zostały również skierowane do pozostałych dyrektorów szkoły, czyli do  Mariana Piotrowskiego, Dariusza Śmichury, Jolanty Kasperek oraz śp. Heleny Kawki.
     Każdy jubileusz to również czas wręczania kwiatów i upominków. Szkoła jako jubilatka otrzymała od zaproszonych gości wiele książek, zdjęć, listów gratulacyjnych, bukietów kwiatów. Jednym z podarunków jest bogato ilustrowana książka o dziejach poczty na Śląsku Opolskim, wydana w Niemczech i stamtąd przywieziona przez pana Gerarda Torza - autora książki. W rewanżu goście otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowania.
       Po części oficjalnej zakończonej przez poczet sztandarowy, nadzorowany jak zwykle przez
p. Annę Gonsior, nastąpiła część artystyczna, którą przygotowały dzieci pod kierunkiem p. Urszuli Hueniger oraz p. Karoliny Mysiury - Wojtuś. Były to scenki z życia śląskiej wsi, a wszystkie wypowiedzi zostały wygłoszone po śląsku. Uczniowie brawurowo poradzili sobie ze swoimi tekstami. Niewątpliwym atutem programu były piosenki przygotowane przez p. Tomasza Friedricha, zwłaszcza „Joł nie wyjada stąd” oraz dekoracje, które powstały dzięki paniom Dorocie Wiesner, Sylwii Mielnik
i Władysławie Zaleskiej. Wspaniale również zaprezentowały się muzykujące dzieci przygotowane przez p. Irenę Wojtalę. Dzięki temu koncertowi można było posłuchać muzyki poważnej wykonywanej przez: Johena Lipoka, Hanię Hueniger, Jana Korzeńca, Piotra Noconia, Kamilę Wojtalę i Judytę Wojtalę.
  Ogromnie podobała się również elektroniczna prezentacja zdjęć archiwalnych autorstwa pań Małgorzaty Tatiny i Marii Knosali. Atrakcją okazała się wystawa prac malarskich absolwentki szkoły - Małgosi Orlik, której
ekspozycją zajęła się p. Dorota Matuszek.
Nastrój jesieni spotęgował pokaz fotografii przedstawiających Tarnów i jego okolice w jesiennych barwach. O ten miły akcent zadbała pani Radosława Smolczyk, która przygotowała oprawę multimedialną całej imprezy.
Widzowie z uwagą wysłuchali wywiadu udzielonego przez gościa specjalnego tej uroczystości –
p. Marię Sosnowski. Pani Maria w urzekający sposób, piękną śląską mową opowiadała o starych zwyczajach i tradycjach, o tym jak to niegdyś w Tarnowie Opolskim bywało. Słuchaniu tych opowieści towarzyszyły i wzruszenia, i uśmiechy. Niewątpliwie każdy się czegoś dowiedział albo sobie coś przypomniał na temat życia sprzed kilkudziesięciu lat.
     Po wywiadzie goście udali się na pierwsze piętro szkoły, gdzie pani Dyrektor Maria Konieczny,  pani Teresa Orlik i uczeń Piotr Nocoń dokonali otwarcia holu. Pamiątkową dekorację holu z okazji 40 lecia szkoły zaprojektowała M. Orlik, a wykonała wspólnie z p. Teofilem Jafernikiem. Po przecięciu wstęgi goście udali się na poczęstunek, aby nabrać sił do zwiedzania szkoły. A było co oglądać. Na wszystkich piętrach wyeksponowane zostały stare fotografie, ściany zdobiły pomysłowe dekoracje związane ze szkolnym patronem - Mikołajem Kopernikiem, zaś w Szkolnej Izbie Tradycji zgromadzono przedmioty, które ocalono od zapomnienia, przywrócono im dawną świetność i dziś cieszą oczy kolejnych pokoleń. Honory gospodyni tego urokliwego miejsca pełniła p. Karolina Mysiura-Wojtuś, która na co dzień dba o wystrój izby.
     To, co dobre, szybko się kończy, więc gdy nadszedł czas zakończenia uroczystości, wszystkim się zdawało, że dopiero przyszli, a przecież minęło dobrych parę godzin. Pani Dyrektor Maria Konieczny oraz wicedyrektor Ewa Budziarek udały się jeszcze do domu p. Anny Smolczyk, która ze względów zdrowotnych nie mogła uczestniczyć w obchodach czterdziestolecia szkoły.
     Mimo że jubileusz jest już tylko wspomnieniem, żyje w pamięci jego uczestników. Po raz kolejny przeszłość spotkała się z teraźniejszością, po raz kolejny przyszłość skorzysta z doświadczeń dawnych lat. Dlatego właśnie nie możemy zapominać o tym, co za nami.....
                                                                                                 Urszula Hueniger
                                                                                 nauczyciel PSP w Tarnowie Opolskim