Historia szkoły

Początki powstania naszej szkoły

Rada naszej wsi, na polecenie wyższych władz, postanowiła stworzyć własną szkołę. Miało to miejsce w roku 1819. Placówka miała zostać zbudowana w Tarnowie Opolskim, gdyż nie było sensu budować drugiej w Kosorowicach, skąd było bardzo blisko do Tarnowa Opolskiego. Za budowę tego budynku miały zapłacić nasza wieś i Kosorowice. Po rozpoczęciu zbiórki funduszy, okazało się, że wybudowanie owej szkoły będzie trudniejsze niż wszyscy myśleli. Trzeba było najpierw zdobyć plac pod budowę. Należało uzgodnić z mieszkańcami wsi przeniesienie niektórych pól lub domów. Rozpoczęto budowę. Wytopili cegły, które były w tych czasach nowością, zrobili dachówki i zebrali drewno. Pracą zajęła się specjalna grupa budowlana. Na początku szkoła liczyła dwie sale lekcyjne i kantorek. Uczył w niej tylko jeden nauczyciel. Miał on wymagania, które po pewnym czasie zostały zrealizowane, jak np. żelazny piec, łóżko z meblami, lampy naftowe i drewno na opał. Do szkoły uczęszczali uczniowie nie tylko polscy.

Rozbudowa szkoły i jej populacja

Przez kolejne lata do Tarnowa Opolskiego wciąż przybywali nowi mieszkańcy. W szkole zatrudniono więcej nauczycieli. Stopniowo, z biegiem czasu placówka coraz bardziej powiększała się. Pojawiały się nowe przedmioty. Z czasem, budynek „starej” szkoły okazał się zbyt ciasny. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora, pana Józefa Smolczyka oraz zaangażowaniu jego żony Anny, rozpoczęto budowę nowego budynku. Rok szkolny 1969/70 powitano już w nowoczesnym budynku. Zniszczono zaś zbędną szkołę w Walidrogach. Dzieci z Walidróg i Kosorowic chodziły od roku 1973 do szkoły w Tarnowie Opolskim. Nadano jej imię Mikołaja Kopernika, gdyż budynek znajdował się przy ulicy o tej nazwie. W roku 1999 szkoła została podzielona na Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum. W ten oto sposób, dzięki staraniom Tarnowian, dziś możemy uczęszczać do naszej własnej i pięknej szkoły im. Mikołaja Kopernika.