Kadra

Rok szkolny 2012/2013

Nauczyciele

Sekretariat

Pedagog Biblioteka Pozostali pracownicy

Świetlica

NAUCZYCIELE  
Konieczny Maria –  dyrektor szkoły Budziarek Ewa - wicedyrektor szkoły
kształcenie zintegrowane

przyroda

Bryś Dorota - siostra Dalmacja - religia Michalak Krystyna – matematyka
Cebula – Gajowy Karina - matematyka Mielnik Sylwia – WF 
Dziaduś Janina – język polski Sładek – Pietrek Zuzanna – język niemiecki
Ganowska Renata – kształcenie zintegrowane Silarska Aleksandra - kształcenie zintegrowane
Gebauer Jolanta - kształcenie zintegrowane Smolczyk Radosława – informatyka, technika
Gonsior Anna - historia, język polski Sziroky Gizela – kształcenie zintegrowane

Hueniger Urszula – język polski

Tatina Małgorzata - świetlica, muzyka
Klich- Kwiatkowska Małgorzata - j. angielski Topola Sylwia - przyroda
Knosala Maria –  świetlica Wiesner Dorota – WF
Kuźma Marzanna - matematyka Wojtala Irena – pedagog
Łuczak Ewa – kształcenie zintegrowane Wocław Anna - język niemiecki
Mysiura Wojtuś Karolina - biblioteka Zagalak Marek - język angielski
Matuszek Dorota – kształcenie zintegrowane Zaleska Władysława – kszt. zintegrowane
   
   

FILIA KOSOROWICE

Radosława Smolczyk - kierownik
Śmichura Grażyna – kształcenie zintegrowane (urlop zdrow.)
Chwastek Aneta – kształcenie zintegrowane
Tymczyszyn Dorota – kształcenie zintegrowane
Kołodziejczyk Katarzyna -  kształcenie zintegrowane
Sklebic Maria - religia
 
SEKRETARIAT

Do góry

Sekretarką w naszej szkole jest pani Danuta Bawoł. Pani Bawoł zajmuje się prowadzeniem całej dokumentacji szkolnej. W sekretariacie można uzyskać różne informacje na dotyczące nas tematy. Pani sekretarka zawsze służy pomocą w każdej sprawie.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 - 15:15.
 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy 

   
 
PEDAGOG

Do góry

Pedagogiem w naszej szkole jest pani Irena Wojtala

Pedagog organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

  • udziela rodzicom porad w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
  • jest inicjatorem różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym naszych uczniów, pomaga w rozwiązywaniu problemów życiowych,
  • prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe

Godziny pracy

poniedziałek  7:30 - 15:30
środa  7:30 - 14:00
czwartek  7:30 - 13:00
piątek  7:30 - 13:30

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM więcej>>>

Pedagog szkolny - Irena Wojtala - przedstawiła prezentację pt. " Jak zachęcać swoje dzieci do współpracy?", dla zebranych rodziców uczniów klas pierwszych naszej szkoły, dnia 20 XI 2013r., a dla rodziców uczniów klas I -III - w Kosorowicach ( było to w lutym 2014r.)
Prezentacja >>>

Rok szkolny 2012/2011

Prelekcja dla rodziców klas pierwszych na temat  „ Zachęcanie do samodzielności. Jak pomóc dziecku rozpoczynającemu naukę w klasie pierwszej?” więcej>>>
Prelekcję wygłosiła dnia 17 XI 2010r. Irena Wojtala – pedagog szkolny

BIBLIOTEKA

Do góry

Oprócz lektur szkolnych uczniowie mogą wypożyczyć czasopisma. W bibliotece skorzystać można również ze słowników, encyklopedii i innych książek popularno-naukowych. Oczywiście nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele mogą korzystać z materiałów, które można wykorzystać podczas lekcji.
Godziny otwarcia biblioteki

poniedziałek

  7:30 - 14:30

 wtorek  

  9:30 - 13:30

środa 

  9:30 - 13:30

Serdecznie zapraszamy

LOGOPEDA

Do góry

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole prowadzone są przez panią Aleksandrę Silarską.
W ramach zajęć prowadzona jest diagnoza i terapia logopedyczna.

CEL I GŁÓWNE ZADANIA TERAPII:
1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.
2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5. Usprawnianie techniki czytania i pisania.
6. Wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

 

poniedziałek

 12.00-13.00

 wtorek  

 7.20-9.20

środa 

  12.00-15.00

PSYCHOLOG

Do góry

Psychologiem w naszej szkole jest pani Maria Grefling.

Godziny pracy

środa 

  7:30 - 10:30
 
ŚWIETLICA

Do góry

W świetlicy szkolnej pracuje pani Małgorzata Tatina oraz pani Maria Knosala. Uczniowie spędzają tu swój wolny czas oraz korzystają ze szkolnej stołówki. Więcej dowiesz się z OFERTY SZKOŁY.

Godziny pracy

poniedziałek - piątek 

    6:45 - 15:20
   
POZOSTALI PRACOWNICY

Do góry

Danuta Bawoł – referent (sekretarz)

Pracownicy sezonowi:

Gabriela Kwiotek – intendent

Zawadzki Andrzej – palacz

Teresa Pudelko – kucharka

Kwiotek Henryk – palacz

Ewa JankowskaFesser – pomoc kuchenna

 

Niedziela Alicja – sprzątaczka

Filia Kosorowice:

Teresa Wicher – sprzątaczka

Jadwiga Dyga– sprzątaczka

Jafernik Teofil – rzemieślnik

Bienek Krystian – palacz