Kółko matematyczne

   Kółko matematyczne w naszej szkole prowadzi pani Karina Cebula - Gajowy.

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.”                                                                                                     Roger Bacon

 

Na kółku uczniowie rozwijają swoje zainteresowania matematyczne. Głównym celem zajęć jest poszerzanie zakresu umiejętności matematycznych uczniów, poprzez realizację treści, wykraczających poza zagadnienia z programu nauczania matematyki dla szkoły podstawowej, pobudzanie zainteresowań uczniów matematyką, przyzwyczajanie do czynnego i  samodzielnego uczenia się, pobudzanie do aktywności. Uczniowie doskonalą umiejętność efektywnego współdziałania w zespole. Rozwiązują zadania i problemy z różnych dziedzin kształcenia szkolnego i życia codziennego. Przygotowują się do konkursów matematycznych, samodzielnie układają i rozwiązują łamigłówki i krzyżówki matematyczne.

 

 

 

do góry