SZKOLNE KÓŁKO WZOROWEGO CHRZEŚCIJANINA

   Kółko religijne w naszej szkole prowadzi siostra Dalmacja.

Zapraszamy w czwartki o 14:05 do 14:50 do świetlicy szkolnej.

Rok szkolny 2013/2014
Zajęcia kółka religijnego prowadzone są raz w tygodniu – w czwartki o 14:05 do 14:50 w świetlicy szkolnej. W zależności od potrzeb, zgodnie z programem, niektóre spotkania będą odbywać się poza szkołą. Mają one charakter otwarty, swobodny, bez narzucania ze strony nauczyciela. Podczas zajęć uczestnicy mają okazję poszerzać i utrwalać swoją wiedzę religijną poprzez mini-wykłady, gry dydaktyczne, quizy oraz zdobywać nowe umiejętności wykonując prace plastyczne śpiewając i tańcząc. Chętne osoby przygotowują się do udziału w nabożeństwach parafialnych, biorą czynny udział we Mszy św. i nabożeństwach liturgicznych (rekolekcje, różaniec, roraty), oraz przygotowują się do zorganizowanych konkursów wiedzy religijnej. Dzieci chętnie uczą się nowych pieśni religijnych, przygotowują występy dla społeczności szkolnej i wspólnoty parafialnej. Zajęcia pozwalają uczniom na przyswojenie odpowiednich treści z zakresu wiedzy religijnej i moralności chrześcijańskiej. Praca wśród rówieśników pogłębia integrację między uczniami i zachęca do współpracy i twórczej działalności.

Rok szkolny 2012/2013
Od tego roku mamy nową nazwę kółka religijnego.

SZKOLNE KÓŁKO WZOROWEGO CHRZEŚCIJANINA  co 2 tygodnie we wtorki od 14 : 05 – 14 : 50 w sali nr 4. Zaprasza sM. Dalmacja.
Zaproszenie kierowane jest do uczniów klas IV, V, VI, którzy wykazują pragnienie pogłębiania i umacniania swojej wiary, a także wykazują chęć uczestniczenia w różnych formach życia religijnego i deklarują ochotę do życia zgodnego z zasadami wiary i moralności chrześcijańskiej. Proponowane formy pracy stwarzają możliwości atrakcyjności zajęć i zainteresowania uczniów tematyką religijną.
Metody i formy realizacji: pogadanki, dyskusje, burza mózgów, opowiadanie, praca w grupach, prezentacje, konkursy, gry i zabawy dydaktyczne, tańce religijne, filmy, krzyżówki, rebusy, piosenki, czytanie Słowa Bożego, rekolekcje, inscenizacje słowno – muzyczne, działalność charytatywna.


 

Rok szkolny 2011/2012

W tym roku szkolnym poznajemy i zgłębiamy tajniki ROKU LITURGICZNEGO. Na zajęciach jest czas na zdobywanie wiedzy, konkursy, zabawy, spacery. Przygotowujemy też oprawę liturgiczną mszy świętej szkolnej i troszczymy się o to, żeby dostrzegać i dobrze wykorzystać talenty i zdolności naszych koleżanek i kolegów. Zajęcia odbywają się w środy od 14:05 - 14:50. Prowadzi je siostra Dalmacja.

 

do góry