Projekt LEONARDO

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoły Bez Barier”- wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Tarnów Opolski”

Powyższy projekt rozpoczął się w naszej szkole w lutym 2010r. Zakończenie realizacji projektu przypadło na koniec listopada tego samego roku.
W ramach projektu, mającego na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, odbyły się następujące zajęcia:
- wyrównawcze z matematyki w kl. I – III (1 grupa),
- wyrównawcze z matematyki w kl. IV-VI (2 grupy),
- z języka polskiego w kl. I-III (1 grupa),
- z języka polskiego - z języka polskiego w kl. I-III (1 grupa)

- z języka angielskiego w kl. I-III (2 grupy),
- regionalno –artystyczne kl. I-III (1 grupa),
- plastyczne kl. IV-VI (1 grupa),
- logopedyczne (4 grupy),
- muzyczne w szkole filialnej w Kosorowicach,
- prewencyjne,
- informatyczne I – III (1 grupa), IV – VI (1 grupa).

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu i brało w nich udział łącznie 290 uczniów.
Pracowali w nielicznych, składających się z 8-10 osób grupowych.
W ramach zajęć uczniowie byli w Teatrze Muzycznym w Gliwicach oraz w Skansenie w Bierkowicach.
Przy okazji realizacji projektu szkoła została doposażona m.in. w laptop, rzutnik multimedialny, aparat cyfrowy, kamerę, białą tablicę, rzutnik do slajdów, stroje ludowe do tańców regionalnych.