Rodzice

Rok szkolny 2013/2014  

Plan zebrań z rodzicami uczniów

Zarząd Rady Rodziców 2013/2014

Lp.

Data Temat
1 18.09.2013 Zebranie ogólne
2 23.10.2013 Dowolna forma
3 20.11.2013 Zebranie ogólne
4 18.12.2013 Zebranie ogólne – podanie propozycji ocen za I semestr
5 05.02.2014 Wywiadówka po klasyfikacji za I semestr
6 09.04.2014 Dowolna forma
7 14.05.2014 Podanie propozycji ocen za II semestr
8 04.06.2014 Spotkania z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych
Dni wolne dla uczniów
10.10.2013
14.10.2013
2 i 3.01.2014
02.05.2014
20.06.2014
1 Henryka Zyśk – przewodniczący
2 Maria Borowczyk-Roczek – z-ca  przew.
3

Sabina Kampa – skarbnik

4 Magdalena Klag - sekretarz
 
Komisja rewizyjna
1 Sabina Krupa
2 Dorota Barełkowska
3 Iwona Gruszka

Rok szkolny 2013/2014

Składkę w wysokości
50 zł
płaci najstarsze dziecko w rodzinie.

TERMINY WYSTAWIENIA OCEN:

I SEMESTR – 24.01.2014
II SEMESTR – 11.06.2014

REGULAMIN WYCIECZEK

STATUT SZKOŁY

Program przeciwdziałania wadom postawy ciała
u dzieci i młodzieży w województwie opolskim
>>pobierz plik

Rozliczenie finansowe za rok szkolny 2012/2013
Temat Przychód zł Rozchód zł Ma zł

STAN KONTA

 

7341,22
Kiermasz 2687,85    
Komitet rodzicielski 5960,00    
Bal, Mikołaj, Dzień Babci, inne imprezy   2563,59  
Darowizny - jesień 2550,00    
Darowizny - wiosna 1400,00    
Prowizje 3126,00    
Tusze i tonery   981,20  
Monitory LCD   4180,00  
Zawieszenie rzutników   1500,00  
Dzień Dziecka   473,20  
Warzywa, owoce, woda, sok   5730,57  
Kwiaty   812,00  
Lodowisko, teatr, kino – transport   3240,00  
Puchary i nagrody   1153,98  
Książki na nagrody   2144,91  

Razem

23065,15 22779,45 285,70
Saldo końcowe wynosi 285,70 zł.
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej. Rada Rodziców Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim na podstawie decyzji NR Or.5311.13.2012 wydanej przez Wójta Gminy Tarnów Opolski dnia 05.12.2012 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej, która odbyła się dnia 09.12.2012 r. zebrano środki pieniężne w kwocie 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 gr.) Całkowity dochód ze zbiórki publicznej zostanie przeznaczony na zakup monitorów do sali komputerowej.
Dziękujemy rodzicom, nauczycielom PSP w Tarnowie Opolskim, a także wszystkim darczyńcom za wsparcie nas w przygotowaniu i zorganizowaniu zbiórki.

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim
Rozliczenie finansowe za rok szkolny 2010/2011
Temat Przychód zł Rozchód zł Ma zł
Saldo początkowe 1329,64    
Prowizja MAWI za zdjęcia 1039,50    
Prowizja ubezpieczeń dzieci 1000,00    
Prowizja suplement 700,00    
Rada Rodziców 5980,00    
Kiermasz świąteczny, bal karnawałowy 1240,01    
Darowizny 2150,00    
Owoce, soki   2818,69  
Olimpiady, szkolenia, kursy   548,60  
Książki na nagrody   1775,35  
Lodowisko – transport   972,00  
Dyplomy, nagrody, puchary   663,52  
Zakończenie roku szkolnego   160,15  
Nagrody na konkursy   227,84  

Razem

13439,15 7166,15 6273,00
Saldo końcowe wynosi 6273,00 zł.
Decyzją Rady Rodziców w/w kwota pozostaje na koncie na nowy rok szkolny 2011/2012.