Świetlica

   W świetlicy szkolnej pracuje pani  Małgorzata Tatina oraz pani Maria Knosala. Uczniowie spędzają tu swój wolny czas oraz korzystają ze szkolnej stołówki.

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek 

    6:45 - 15:20

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci z klas młodszych (I-III) oraz uczniowie dojeżdżający mogą przyjemnie spędzić czas przed lekcjami oraz po ich zakończeniu. Jest czynna codziennie w godzinach od 6:45 do 15:25. Okazjonalnie z oferty zajęć świetlicowych korzystają uczniowie w ramach doraźnych zastępstw oraz w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie są zapisywani do świetlicy na podstawie wypełnionej przez ich rodziców karty zgłoszenia. 

Podczas zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania swoich różnorodnych zainteresowań, mogą korzystać z pomocy nauczycielek przy odrabianiu prac domowych oraz w przygotowaniu do lekcji. Miłośnicy komputerów mogą tutaj rozwijać swoje umiejętności informatyczne.  Dzięki filmom dydaktycznym i prezentacjom multimedialnym  dzieci poszerzają swoje horyzonty wiedzy.  W świetlicy jest także czas na dobrą zabawę.

Świetlica  zawsze chętnie włącza się do wszelkich organizowanych w szkole akcji. Uczestnicy zajęć chętnie uprawiają rzemiosło artystyczne, przekazując następnie swoje wyroby na kiermasze. Dochody z takich akcji przeznaczane są na wzbogacanie zasobów świetlicy.

Ważnym elementem działalności naszej świetlicy jest dożywianie. Od kilku już lat realizujemy program „Szklanka mleka”, którym objętych jest około 60% uczniów naszej szkoły. Włączyliśmy się także do programu „Owoce i warzywa” , dzięki któremu uczniowie klas I-III trzy razy w tygodniu bezpłatnie otrzymują soki, owoce i warzywa. Dużym zainteresowaniem cieszą się obiady wydawane w szkolnej stołówce. Korzysta z nich około 1/3 społeczności uczniowskiej, z czego 25% otrzymuje całkowitą lub częściową refundację posiłku.

Aby wszystkim było w świetlicy dobrze, uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy. Szczegółowe zasady postępowania  obowiązujące w świetlicy (dotyczą zarówno uczniów, jak i ich rodziców) zostały opisane w procedurach.

Nauczyciele świetlicy:

mgr Małgorzata Tatina

mgr Aleksandra Silarska

mgr Renata Ganowska

mgr Dorota Matuszek

mgr Jolanta Gebauer 

Kierownik świetlicy - mgr Małgorzata Tatina

Dokumenty do pobrania:
Karta zapisu. Procedury. Regulamin świetlicy. Regulamin stołówki szkolnej.
 

do góry