Zajęcia pozalekcyjne

  Zajęcia pozalekcyjne w naszej szkole s± prowadzone w różnej formie. Czasami s± to koła zainteresowań lub zajęcia wyrównawcze, a czasami z zajęć korzysta cała klasa.

 

Rok szkolny 2012/2013

Klasy I - III

1a, 1b, 1c Edukacja matematyczna Ewa Budziarek
2a Edukacja matematyczna Dorota Matuszek
2b, 3a, 3b Edukacja polonistyczna Maria Konieczny

Razem - 7 godzin

Klasy IV - VI
4a Zajęcia wyrównawcze j. polski Anna Gonsior
4b Język polski (zajęcia dyslektyczne) Urszula Hueniger
4c Język polski (cała klasa) Janina Dziadu¶
5a Matematyka Karina Cebula - Gajowy
5a, 5b Historia Anna Gonsior
5b SKS Dorota Wiesner
5a, 5b, 6a, 6b Wych. do życia w rodzinie Sylwia Topola
5a, 6a Kółko fotograficzne Radosława Smolczyk
5b, 6b Zajęcia regionalne Anna Gonsior
6a Kółko polonistyczne Urszula Hueniger
6a Matematyka - testy Marzanna KuĽma
6b Matematyka - testy Karina Cebula - Gajowy
6b Informatyka Radosława Smolczyk

Razem - 15 godzin

Filia Kosorowice
kl. 1, 2, 3 Edukacja polonistyczna Aneta Chwastek

Razem - 3 godziny

 

do góry