Samorząd Uczniowski

 W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi Mały i Duży Samorząd Uczniowski. Corocznie Samorząd tworzy swój plan pracy w oparciu o regulamin pracy. Uczniowie wykazują dużą aktywność w przygotowaniu różnych imprez na terenie szkoły.

Skład Samorządu Plan pracy Regulamin Wydarzenia Archiwum
SKŁAD SAMORZĄDU
Mały Samorząd Duży Samorząd

Opiekun: mgr Aleksandra Silarska

Opiekun: Siostra Dalmacja
Zarząd

Zarząd

Przewodnicząca Maja Mateja 3b Przewodniczący   Rafał Staś 5b
Z-ca Przew.   Kacper Tymczyszyn 3b Z-ca Przew.  Natalia Labisz 6b
Członkowie   Szymon Muc 2a i Oliwia Tatina 3b Członkowie:   Paulina Giza 4b i Tomasz Reinert 4a

Cele Cele Samorządu Szkolnego
-
Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych.
- Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integracyjnych, zwiększających efektywność
- Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
- Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
- Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.
- Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

PLAN PRACY Pobierz plik >>  
REGULAMIN Pobierz plik >>
WYDARZENIA  Na bieżąco znajdziesz w zakładce Aktualności - Wydarzenia
 

do góry